سلامت و دانش

نسخه‌نویسی الکترونیک، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها

گزارش شفاف، دکتر بهرام عین الهی، مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ها و علوم پزشکی سراسر کشور در مرکز شهدای بیمارستان شهدای تهران با اشاره به توسعه فناوری اطلاعات و نرم افزارهای هوشمند دنیا در دنیا، تاکید کرد: با ظهور ابزارها و تکنیک‌های جدیدی که در این زمینه وارد بازار می‌شوند، دانشگاه‌های ما باید از همه ظرفیت‌های فناوری خود استفاده کنند و آنها را آموزش دهند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: امروز در دنیا پیشرفت های زیادی صورت گرفته و باید در این زمینه نوآور و نوآور باشیم تا خدمات سلامت با حداکثر سرعت و دسترسی عادلانه به مردم ارائه شود. “

اطلاعات آنارشیستی ممنوع است

وی یکی از شاخص های ارزیابی دانشگاه های روسیه در حوزه فناوری اطلاعات را اینگونه بیان کرد: حرکت ها در حوزه فناوری اطلاعات باید یکپارچه و تقویت شود و به طور خاص همه دانشگاه ها با هماهنگی کامل با وزارت بهداشت هماهنگ شوند. یعنی باید به سمت حفظ نظام اطلاعاتی واحد در کشور حرکت کنیم. بنابراین، آنارشیسم اطلاعاتی باید پایان یابد و هماهنگی و هماهنگی بر فناوری اطلاعات غالب شود.

عین الله همچنین به نقش فناوری اطلاعات در زمینه نظارت و ارزیابی اشاره کرد.

نسخه های خطی الکترونیکی، توسعه صاحبخانه و کاهش هزینه

وی با اشاره به تحقق برنامه نسخه خطی الکترونیکی گفت: نسخه خطی الکترونیکی نشان داد که می تواند هزینه ها را کاهش دهد و کارایی را افزایش دهد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش با تاکید بر ضرورت درمان هوشمند گفت: باید به توسعه سامانه های هوشمند در حوزه درمان توجه ویژه شود. این به این دلیل است که می توان از هوش برای جلوگیری از بسیاری از خطاهای پزشکی استفاده کرد.

وی با اشاره به اهمیت برنامه ریزی اطلاعات، اولین شرط موفقیت را پژوهش، جامعیت، صحت، صحت و در دسترس بودن اطلاعات دانست و در دسترس بودن چنین اطلاعاتی، کیفیت سیاست گذاری و تصمیم گیری در نظام سلامت است.

عین الهی همچنین پیشنهاد داد با توجه به گستره و گستره استفاده از فناوری اطلاعات در نظام سلامت، برای حمایت از طرح های خوب در این زمینه، جشنواره سالانه ای به همراه فارابی، خوارزمی و رازی و طرح های اطلاعاتی، پژوهشی و پژوهشی برگزار شود. قدرش را بدان

وزیر بهداشت در سخنانی دیگر با اشاره به سالگرد حمله جنایتکارانه یک مسافر ایرانی به آمریکا به هواپیمای مسافربری بر فراز خلیج فارس گفت: رحم نمی کنند.

وی با اشاره به اینکه حقوق بشر آمریکا دروغ نیست، خاطرنشان کرد: ایران و سایر کشورهای جهان دو سال و چند ماه است که کنترل خود را در جهان نرم کرده اند و ادعاهای حقوق بشر باعث شده ملت ایران از داروها و تجهیزات خود ناراضی است. آنها می گویند هیچ تحریمی برای دارو و تجهیزات وجود ندارد. اما هیچ بانکی وجود ندارد که بتوانیم از طریق آن دارو و تجهیزات بخریم و از طریق آن پرداخت کنیم.