عمومی

نسل سوخته و قرن پانزدهم

جنگ‌زده‌ها مانند مردم سوریه و یمن و افغانستان را نسل سوخته‌ای دانسته‌اند که مرگ، درد، غربت، مهاجرت و نابودی تمام زیرساخت‌های کشورشان که ده‌ها سال پیش ساخته شده است. ، جبران آن غیرممکن خواهد بود، آرمان ها و وجودشان به آتش کشیده شده است، جوانان از دوران جنگ، بیکاری، تبعیض، فقر، بی هویتی، ناتوانی در ازدواج، تشکیل خانواده و ساختن آینده ای متوسط ​​رنج می برند. در حالی که شاهد رشد قارچ گونه روسپی ها، اشراف زادگان و اختلاس گران هستند و کسانی که در خانه ثروت زندگی می کنند نیز خود را نسل سوخته می نامند؛ به همین ترتیب، نسل طلاق با هزاران آسیب روحی که آینده آنها را ویران کرده و خانواده حامی خود را از دست داده است. و نیز نسل فقر و ظلم پایدار و شکنجه و زندان دیکتاتورها و غارت غارتگران داخلی و خارجی…

قرآن كريم در مورد فاسقان و متكبران مي فرمايد: «لَا فَسَدَ فِي الْأَرْضِ وَ تَهْلَ الْأَرْضِ وَ الْنِّلِّ فَسَدَاً لِلَّهُ لَمْ يَحْبُلُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسادَ. بقره/205). کلمه تولّی را به دو صورت می توان فهمید: یکی به معنای رسیدن به قدرت و حکومت و دیگری به معنای قطع کردن، شیطنت و فساد می رود و هم محیط زیست و هم کشاورزی را از بین می برد و نابود می کند. تمام نسل رابطه خود را با خدا و مستضعفین جامعه حفظ می کنند، اما اگر نااهلان به قدرت برسد و مردم را تحت کنترل خود درآورد، بر اثر طوفان شهوات درونی و جهل و فشارهای بیرونی، همه چیز در جامعه را فدای خود می کند. می کند تاریخ گواه است که آنچه مسلمانان به نام اسلام نشان می دهند و تظاهر به ایمان می کنند، بر پردم حقیم و رَرث و نَسل را نَبْد ساختند. کسانی که با وضع قوانین و تهاجمات فرهنگی و تبلیغات و مسکرات باعث نابودی اقتصاد و نسل می شوند، منشأ این آیه هستند و در زمین مفسد هستند.

آیا نتیجه افراط گرایی مورد حمایت دلارهای نفتی و استکبار در این قرن جز به جای یک نسل سوخته است؟ بمب گذاری هایی که رویاهای کودکان را ویران می کند و جلوی چشم میلیون ها نفر در جهان رخ می دهد، حلب یا کابل یا یمن یا عراق، نسل کشی، گورهای دسته جمعی، کشتار مردم در گمنامی و نقض بیش از چند دهه. کشورها تا القاعده و طالبان و اکنون. بذر افراط گرایی در هر امکان زمینی رشد می کند، آن انتقام جویان که در آلمان و فرانسه قصد خودکشی دارند، یا تجمع نمازگزاران در نیوزیلند، یا عزاداران در مساجد کابل، کویته و پیشاور، یا غرق شدن ده ها هزار نفر خون یمن یا بمب گذاران انتحاری بغداد به خاطر ارتش بزرگ نیست، بلکه به خاطر افکار رادیکالی است که می تواند در هر نقطه از جهان منجر به خودکشی شود. از حلب تا کابل تا هلمند تا سوریه. از هرات تا بدخشان و از بامیان تا بلخ، در طول سالیان، تاج و تخت ویران شد و جنایات و دردهایی رخ داد که هیچ دوربینی قادر به ثبت آن نبود و گورها در گمنامی دفن شدند.

هیلتر و صدام و ملا عمر نه در یک روز بلکه در مقابل چشمان مردم کشته شدند و چه اشکی که مقامات سازمان ملل و سفیران حقوق بشر نریختند قرن گذشته در این عوامل دخیل خواهد بود و نسل ها زیر این ظلم ها خواهند سوخت. تبراحی نسل ها سمره الهمی است که بر نسل می رود که در نظر یا از کاشر، فرکی نیمی کند. روزی که همین کیم کیما کند، یا دست الهی از استن موعود، برون اید، همه کیز را ورایت سوزاند.

6565