استانی

نصب پنل‌های خورشیدی در روستاهای بدون برق دزفول

مدیر برق بخشداری شهزیستان دزفول امروز 11 بهمن ماه در جلسه اجرای پروژه های استان که در شهرستان دزفول برگزار شد، گفت: اعتبار تومان فقط برای ساخت، ساخت و تعمیر است. شبکه برق که 3 درصد از این اعتبار در مناطقی مانند کمبرخوردار از جمله جاده ها و حاشیه شهرها هزینه می شود و دورترین نقطه تکمیل پروژه های تکمیل شده در حین برق رسانی روستای احمد فداله است.

وی افزود: بازسازی و تعمیر شبکه های برق روستاهای مرکزی چغمیش، سردشت و شاهیون با اعتباری بیش از یک میلیارد ریال انجام شده است. همچنین برای عدم دسترسی به برق برای جاده هایی که دسترسی به جاده ندارند، پنل خورشیدی تنها به مبلغ 3 میلیارد ریال و برای رفاه ساکنان و مهاجرت مردم از روستاها به شهرها، 5 عدد اضافه نصب شده است. میلیون تومان در سال پرداخت خواهد شد. همچنین با همکاری فرماندار و نماینده شهرستان برای بازسازی پنل های خورشیدی حدود یک میلیارد تومان اعتبار کشف شده است.

نمازی تصریح کرد: در این راستا پروژه تغییر سیم به کابل در حال انجام است. شبکه سیم مسی و کابل های مستقل نصب خواهد شد. این پروژه در منطقه و خارج از کشور به اتمام رسیده و در هفته های آینده این اقدامات در امید و روستای حمزه اجرا خواهد شد.

وی گفت: به منظور تامین روشنایی ویژه، نورپردازی سنتی و چراغ های LED در 3 متری خیابان تعبیه شده است و همچنین منطقه بلوار جنوبی آماده مشارکت در آن است. ضمن اینکه مسیر زیباشهر به سردشت تا دو ماه آینده و نزدیک عید روشن خواهد بود.

نمازی گفت: این اقدامات حاصل همدلی همه مسئولان و مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان و مدیرعامل شرکت حوزه استادی است.

مشارکت پروژه های جدید و پروژه های جدید با حضور خدری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس و فرمانده ویژه شهرستان دزفول، امام جمعه شهرستان و مدیران ادارات دزفول

48