اجتماعی

نگاهی به تحقیقات مدیریت مناسب فضاهای شهری برای جوانان

ماه نیوز/خراسان رضوی اگرچه بسیاری از شهرها فضاهای سبز مانند پارک ها را در زیرساخت های خود گنجانده اند، اما برنامه ریزی شهری اغلب نیازهای جوانان (افراد بین 15 تا 24 سال) را در بر نمی گیرد. در نتیجه این گروه سنی نمی توانند از مزایای سلامت شناخته شده جسمی، روانی و اجتماعی مبتنی بر طبیعت برخوردار شوند.

به دنبال این میراث، گروهی از محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا با تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده در طول بازدید از پارک‌های سیدنی و ملبورن استرالیا، ابزار جدیدی را برای ارزیابی فضای سبز برای بزرگسالان جوان توسعه دادند.

دانشمندان بیان کردند: فزاهای سبز کام شهری، شهرها را کنک نھه می‌دارد. خلق‌وخو را بهداه می‌بخشد. استرس را کاهش می دهد و فعالیت هایی مانند فعالیت بدنی و تعامل اجتماعی را تقویت می کند. در حالی که این مزایا برای همه گروه‌های سنی مهم است، اما برای بزرگسالان جوان اهمیت بیشتری دارد، زیرا در این سن است که بسیاری از بیماری‌های مزمن ظاهر می‌شوند.

قرار گرفتن در معرض نوع مناسب فضای سبز می تواند پیوندهای اجتماعی قوی و ارتباط با طبیعت را در این سال های بحرانی تقویت کند. متأسفانه تحقیقات مرتبط با طبیعت و ارتباط آن با سلامت و همچنین برنامه ریزی شهری، این اهمیت را نادیده می گیرد.

به عنوان مثال، فراهم کردن زمین بازی برای کودکان کوچکتر و یا افزودن وسایلی مانند نیمکت در پارک ها برای سالمندان به دنبال است، اما وقتی صحبت از جوانان و نوجوانان می شود، کمبود قابل توجهی در این فضاها احساس می شود.

برای حل این مشکل، محققان فضاهایی را معرفی کرده اند که آنها را فضاهای انعطاف پذیر سبز می نامند که از نیازهای جوانان برای بازسازی فیزیکی و روانی و همچنین تعامل اجتماعی پشتیبانی می کند. این مناطق به جوانان مکانی می دهد که یا در تنهایی به دنبال آرامش باشند یا بدون نظارت بزرگترها با دوستان خود وقت بگذرانند.

در مطالعات آتی، دانشمندان قصد دارند چارچوبی را پیشنهاد کنند که برنامه ریزان بتوانند از آن برای ارزیابی انعطاف پذیری فضاهای سبز و طراحی چنین فضاهایی در آینده استفاده کنند. خبر خوب این است که برای طراحی های انعطاف پذیر نیازی به فضای زیادی نیست. حتی قطعات کوچک زمین را می توان به فضای سبز تبدیل کرد که نیازهای جوانان و جوانان را برآورده کند.

این مطالعه در مجله Environmental Science & Policy منتشر شده است.

پایان پیام