حوادث

نیاز پزشکی قانونی به ۴ سوله بحران در تهران

مدیرعامل سازمان حقوقی نظام پزشکی کشور با اشاره به نقش این سازمان در حوادث غیرمترقبه گفت: سازمان حقوقی کشور در حال پیش بینی اورژانس دستگاه هایی است که با ارائه خدمات بهتر به دستگاه ها به رفع این مشکل کمک می کنند. سازمان در مواقع بحران و حوادث».

به گزارش ماه نیوز، عباس مسجدی در تهران در دیدار با کارکنان شهرداری تهران که به منظور تبریک سال نو به تشریح فعالیت ها و مشکلات این سازمان و پزشکی قانونی استان تهران پرداخت، گفت: در این مورد وجود دارد. نیاز به ارائه خدمات مناسب در این زمینه به ویژه در فضای فیزیکی و تجهیزات.

وی با اشاره به وضعیت خاص استان تهران و اهمیت احتمال وقوع بحران در صورت بروز بحران، گفت: پزشکی قانونی برای پوشش مناطق؛ در این مورد خاص مساعدت های لازم به سازمان انجام می شود.

این مسجد همچنین از مساعدت و همکاری تیم پزشکان حقوقی تهران با درخواست قانونی مساعدت برای تکمیل دو پروژه بحران صلح و سالن انتظار حوادث غیرمترقبه در مرکز تشخیص و آزمایش پزشکی قانونی تهران قدردانی می کند. است.

وی در بخشی دیگر به سخنان خود در خصوص حجم خدمات و تعداد مراجعات قابل توجه به پزشکی قانونی استان تهران اشاره کرد که قدس و ملارد مردم و کارگران این شهرستان ها شدند.

بر اساس اعلام روابط عمومی پزشکی قانونی، در این جلسه منصوری، پرچمدار تهران نیز بر اهمیت نقش قانونی دارو و جایگاه قابل توجه آن در حوادث و بحران ها به ویژه در رفع مشکلات و کاستی ها تاکید کرد. این سازمان

انتهای پیام