اقتصادی

هزینه تملک روستاهایی که در حجم ذخیره سد معشوره قرار دارند پرداخت شود

ماه نیوز/لرستان نماینده مردم خانواده و دلفین ها در مجلس شورای اسلامی گفت: هزینه تملک اراضی روستاهایی که در محدوده ذخیره سد هستند باید پرداخت شود.

یحیی ابراهیمی در گفت وگو با ماه نیوز اظهار کرد: در مدت 10 و 15 سالی که بحث سدسازی مطرح می شود، هیچ خدماتی به روستاهای نجات یافته توسط سد ارائه نشده است.

وی افزود: این وضعیتی است که هنوز سد ساخته نشده است.

نماینده مردم خانواده و دلفان در شورای اسلامی گفت: اگر این سد واقعا ساخته شود باید هزینه مالکیت به اهالی پرداخت شود تا بتوانند خانه های خود را بسازند زیرا بحث املاک و مستغلات یک مشکل است. موضوع جدی برای آنها

ابراحمی بیان کرد: اگر هم بنا نیست سد معشوره شکشد نیاز به آست که سودیس به هایلی این روستاها شود شود.

وی تصریح کرد: متأسفانه ظلمی که در این زمینه در حق مردم قلایی و نورآباد شده در جایی صورت نگرفته است.

نماینده مردم خط و دلفان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: موضوع را از این طریق پیگیری کرده ایم تا مردم به حق خود برسند.

ابراحمی در کابی کے سد دهــهـلوان شهرستان دلفان گفت: پاک استیدینی آین سد در دست نمہ است.

پایان پیام