عمومی

هشدار درباره بن‌بست طرح دارویار

به نیبـریس انجمن داروسازان ایران «در صورت ادامه این وضعیت (پرداخت حق داروخانه ها) ممکن است قیمت داروها افزایش یابد و قیمت داروها دو برابر شود و تحت فشار قرار بگیرند.»

به گزارش ما، دکتر سیدعلی فاطمی معاون انجمن درسازمان ایران در گفتگو با روزنامه خراسان به‌شدت از تامین کلاهمند است وی با هشدار نسبت به بن بست به فروشنده مواد مخدر گفت: برای مشکلات کنونی و پرداخت نشدن مابه التفاوت قیمت دارو دو بار به رئیس جمهور نامه نوشته ایم و با ایشان درد دل کرده ایم.

فاطمی ادامه می دهد: اکنون حدود سه ماه از شروع طرح دارویی می گذرد و تامین اجتماعی حتی یک ریال بابت اعتبارات این طرح به داروخانه ها پرداخت نکرده است و آنچه در این مدت پرداخت کرده اند مربوط به بدهی دوم بوده است. نیمی از سال 1400 اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ممکن است خرید دارو در بن بست وجود داشته باشد و اگر این اتفاق بیفتد افرادی هستند که تحت تاثیر افزایش ناگهانی قیمت داروها قرار می گیرند و تحت فشار قرار می گیرند.»

فاتیمی گفت: «اکنون باکشی از داروکوهانه‌ها اودیر گرایش به درویکی به بیمه‌ای‌های به پردوم؛ زیرا داروخانه که اکنون دارو را با قیمت 1400 شهریور به مردم می فروشد، آن را با قیمت های جدید افزایش یافته از تولیدکننده خریداری می کند. این در حالی است که یکی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه قبل از شروع طرح دارویی قول داده بود که مابه التفاوت 72 ساعته مبلغ دارو را به داروخانه ها پرداخت کنیم. اکنون این وعده 72 ساعته پس از گذشت حدود سه ماه هنوز محقق نشده است و تامین اجتماعی نیز به دلیل تحت فشار بودن داروخانه ها به این موضوع اهمیت نمی دهد.

پایان پیام