عمومی

هشدار زرد رنگ هواشناسی در چهارمحال و بختیاری – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، مهران چیراگپور گفت: این سامانه بارشی در تردد جاده ها به ویژه در گردنه های کوهستانی و کولاک لغزنده و مختل است. سیل ‏‏‏‏‏‏

چیراگپور वरतव: अज दरष आन सामाने दर शरषानहाय लान ، कॉहरंग ، فولارد، اردل، خانمیرزا است.

رئیس مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری همچنین از مردم خواست نکات ایمنی را جدی بگیرند.

محمد کیانی افزود: کوهنوردان از فعالیت های ورزشی دوری می کنند و با احتیاط از حاشیه جاده ها و رودخانه ها عبور می کنند.

و فرمود: راهداران به کیں در گرکنهای دانه برف آماده باشید و کشاورزان ورودی آب استخرهای پرورش ماهی را تنظیم کنند.