عمومی

همان کریم باقری که تخریبش کردیم!

حالا شاید زمان اعتراف به این موضوع تلخ باشد که در تیم ملی با کریم باقری بی انصافی شد. او به عنوان یکی از ارزشمندترین سرمایه های انسانی فوتبال ایران به شمار می رود که با وجود اینکه برتری فنی برای تیم هایش ندارد، اما عملکردش به عنوان حافظ نظام همیشه ستودنی و تاثیرگذار بوده است.

روزنامه به روگر ماه نیوز اقتصاد جهانی نوشت: «حواشی به اردوی قطر تیم ملی اوما رداد دارد; اردو که با بی نظمی همراه بود شدید بود و منجر به درگیری عمومی تعدادی از بازیکنان و کادر فنی این تیم شد. بازتاب آن ماجرا همچنان ادامه دارد و کار به جایی رسیده که برخی می گویند ممکن است حمید استیلی شغل خود را به عنوان سرمربی تیم ملی از دست بدهد.

استیلی امتها است به عند نازم را در اردو کند کند البته او از خودش دفاع کرد و توپ را روی زمین انداخت. استلی حتی از کمیته فنی که توانایی سرمربی کروات را تایید نکرد دفاع کرد و گفت در این کمیته افراد متخصص و دلسوز حضور دارند! در نتیجه مشخص می شود که چه شرایطی در تیم ملی وجود دارد و چقدر کار شده است. در آیین بین کامزمهای در کریم باگری به تیم ملی میتره می شود دستیارانی که از مرحله بسیار سخت مقدماتی توسط اسکوچیچ کنار گذاشته شدند اما پس از صعود نهایی تیم ملی به جام جهانی عذرخواهی کردند و با بحث و جدل فراوان و کمی بی احترامی راهی این تیم شدند. हाला मिँगुण सकुचिच चुक्षण अगाकरीम द رئیس فدراسیون فوتبال همچنین گفت که برای حفظ نظم پس از حذف اژدها یک نفر به اردو اضافه می شود و به نظر می رسد این فرد کریم باقری باشد.

حالا شاید زمان اعتراف به این موضوع تلخ باشد که در تیم ملی با کریم باقری بی انصافی شد. او به عنوان یکی از ارزشمندترین سرمایه های انسانی فوتبال ایران به شمار می رود که با وجود اینکه برتری فنی برای تیم هایش ندارد، اما عملکردش به عنوان حافظ نظام همیشه ستودنی و تاثیرگذار بوده است. باقری در راه صعود به جام جهانی هم همین تاثیر را روی تیم ملی گذاشت اما بعدها حرف های ناعادلانه ای درباره او زدند و او از تیم ملی کنار رفت. آقایان گفتند چرا باقری باید برای هر بازی 100 میلیون تومان بگیرد؟ آره! پول کم نیست اما تیم ملی در شلوغ ترین سال 15 بازی را تمام نکرد و قرارداد باقی مانده به یک میلیارد تومان هم نرسید! این اردو که در قطر حضور نداشت به خوبی احساس می شد و حالا خیلی ها توصیه می کنند در پایان چهار ماه جام جهانی به کادر فنی اضافه شود. کاش سرمایه انسانی را اینگونه دوست نداشته باشیم. बह धोडा बेडा निशण मीशोंद!»

پایان پیام