هنری و فرهنگی

همایون شجریان باری دیگر کنسرت‌هایش را تمدید کرد

شجره نامه همایون تعداد کنسرت های مشکوک را افزایش داد.

به گزارش ماه نیوز، همایون شجریان با انتشار پست رسمی خود در اینستاگرام از تمدید کنسرت خبر داد و نوشت: فلش های 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 (نفس دوم)

مرداد (نفس اول و دوم)

1.2 مرداد (نفس اول)

مرداد (نفس اول و دوم)

دم اول 1:30 و نفس دوم 2 ساعت است.

پیش از اعلام همایون شجریان، تعداد اجراهای او از پنج اجرا به پنج اجرا در سه ماهه آخر رسیده بود.

انتهای پیام