عمومی

همنوایی روزنامه‌ها در گرامیداشت سردار دل‌ها

تعداد زیادی از روزنامه های کیشور در شماره خود (یکشنبه 13 دی 1401) با عناوین خاص یا عناوین و تصاویر در صفحه اول یاد حاج قاسم سلیمانی، رهبر بزرگ اسلام را گرامی داشتند.

به گزارش ما، روزنامه جام جم در نام ویژه امروز خود با عنوان «حبیب ملت» به بیان ابعاد پنهان و پنهان زندگی حاج قسم در عرصه فرهنگی، اجتماعی و نظامی پرداخت.

همنوای جزیدها در گرمیداشت سردار دله

همچنین روزنامه تهران تایمز در مطلبی با عنوان «مرد تفنگ و گل» به ابعاد مختلف شخصی، سیاسی و روابط حاج قاسم با رهبر انقلاب، مردم، خط مقاومت و نقش ایشان پرداخت. در ترویج جبهه اسلامی.

همنوای جزیدها در گرمیداشت سردار دله

تعداد زیادی از روزنامه های استانی نیز به ابعاد مهم زندگی و شخصیت حاج قاسم و نقش موثر وی در مقاومت در جبهه پرداخته اند.

روزنامه شهرآرا با نام ویژه خود با عنوان “جان فدا” ضمن انتشار گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با خانواده حاج قاسم و اعضای هیات تشییع سردار سلیمانی به ابعاد معنوی و روحی پرداخت. مقاومت و آزادی او

همنوای جزیدها در گرمیداشت سردار دله

«ص» به عنوان مکمل تعداد روزنامه های استانی آن زمان نیز عنوان می شد و به ویژگی های مهم تفکر، شخصیت و الگوهای رفتاری او در مواجهه با مردم و موضوعات مختلف می پرداخت.

همنوای جزیدها در گرمیداشت سردار دله

روزنامه ها، اعتمد، همشهری، کیهان، جام جم، ارمان امروز، ایران، افتب یزد، قدس، جوان، جمالا، خراسان، استیاشت روز، شرودن، عصر ایرانیان، وطان امروز، مردوسالاری، فرهیکتگان، ریسلات و همچنین تعداد زیادی نشریه استانی نیز با تیتر یا اختر پیمت کود به حجی قاسم سلیمانی، این و کتیره این سدرد بروزی اسلام را کرامدن.

همنوای جزیدها در گرمیداشت سردار دله

پایان پیام