حوادث

همکاری پلیس بین‌الملل ایران و پلیس ارمنستان

روسای پلیس بین الملل و پلیس جمهوری ارمنستان توافقنامه همکاری مشترک بین دو طرف امضا کردند.

به گزارش ما، سردار هادی شیرزاد در دیدار با رئیس پلیس جمهوری ارمنستان، امضای این سند را می تواند گام مهمی در جهت ارتقای همکاری پلیس در مواردی مانند مبارزه با جرائم سازمان یافته، مبارزه با جرایم عمومی باشد. و استرداد متهمان بین المللی هستند.

وی افزود: یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران توسعه همکاری های بین المللی و ارتقای سطح تعامل پلیس با استفاده از ظرفیت های اداری دو کشور است.

شیرزاد تصریح کرد: امضای نشست مشترک مقامات اداری جمهوری اسلامی ایران و پلیس جمهوری ارمنستان به منظور ایجاد همکاری در سطح بین المللی با هدف برخورد با مظنونین بین المللی می تواند موثر باشد. در تحکیم روابط دیپلماتیک بین دو کشور».

آماده همکاری با جمهوری اسلامی ایران هستیم

در ادامه این دیدار سرهنگ آرمن ماکوردچیان ضمن ابراز خرسندی و قدردانی از میهمان نوازی جمهوری اسلامی ایران، آمادگی خود را برای ایجاد فرصت های مناسب و رفع موانع احتمالی برای تحقق اهداف تعیین شده اعلام کرد.

بر اساس گزارش سایت پلیس، وی ضمن اشاره به توانمندی های پلیس جمهوری اسلامی ایران گفت: از برنامه های درج شده در جلسه و همکاری های دوجانبه استقبال می کنیم.

پایان پیام