بین المللی

واکنش ایران به مفاد مندرج در بیانیه بورل

به گزارش ماه نیوز، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه اخیر منتشره از سوی بورل مسؤل عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت؛ در شرایطی که برخی دولت‌های اروپایی با عدم پایبندی به هنجارهای حقوق بین‌الملل، در مسیر نقض تعهدات بین‌المللی و حقوق بشر گام برمی‌دارند، صلاحیت ندارند که منادی اجرا و رعایت موازین حقوق بین‌الملل و توصیه آنها به دیگر دولتها باشند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین اظهار داشت؛ برخی از دولتهای غربی بر اساس معیارهای خودساخته و غیرقانونیِ تحریمی، شمار قابل توجهی از شهروندان ایرانی را به دلایل واهی و اتهامات بی‌اساس، به شکلی خودسرانه بازداشت و به زندان‌های طویل‌المدت محکوم و یا به کشور متخاصم مسترد کرده‌اند.
 
کنعانی خاطرنشان ساخت؛ این دسته از دولتها، احکام سیاسی و غیرحقوقی دادگاه‌های خود را جایگزین قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی نموده و در حالی که کوچکترین توجهی به حقوق شهروندان زندانی دیگر کشورها ندارند، ریاکارانه، دیگران را به رعایت آنها توصیه می‌کنند. 

کنعانی افزود؛ جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین‌المللی خود آگاه و پایبند است و وفق قوانین و مقررات داخلی و تعهدات بین‌المللی خود، در حوزه های مختلف اقدام می نماید.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با تاکید بر استقلال قوه قضائیه گفت؛ به این دسته از دولت های اروپایی توصیه می‌کنیم که به جای فضاسازی‌های تصنعی، طلبکارانه و نامتعارف، چنانچه به مقررات بین‌المللی پای‌بند نیستند، حداقل به بخشی از هنجارهای ادعایی خود عمل نمایند.

311311