اقتصادی

وجود بیش از ۴ هزار شتر در هویزه / فعالیت‌های نفتی تهدیدی برای زیستگاه شترها

ماه نیوز/خوزستان مدیر جهاد کشاورزی هویزه گفت: فعالیت شرکت های نفتی در هویزه زیستگاه شترها را تهدید کرده است.

سید نورالله موالی زاده گفت: در شهرستان هویزه بیش از 4 هزار شتر وجود دارد. در این زمینه ما یک واحد پرورش صنعتی داریم اما بیشتر پرورش سنتی است و اصلاح نژاد مدرن نیست.

وی افزود: صادرات شتر انجام نمی شود و هیچ فردی برای خرید شتر به منظور صادرات به ما مراجعه نکرده است و فروش این شترها در داخل کشور انجام می شود.

موالی زاده درباره استفاده از شترهای پرورشی نوشت: برخی از این شترها برای مصرف گوشت پرورش داده می شوند و به قصابی ها ارسال می شوند. همچنین از پشم شتر نیز استفاده می شود.

وی با اشاره به خشکسالی های اخیر افزود: در شرایط خشکسالی شتر نیاز به حمایت دارد و باید نسبت به تامین آب و غذا اقدام شود. با توجه به شرایط خشکسالی چند سال اخیر، زنان فقیر شده اند و در تامین علوفه شتر با مشکل مواجه هستیم.

مدیر جهاد کشاورزی هویزه گفت: با توجه به فعالیت شرکت های نفتی در منطقه هویزه، زیستگاه شترها در معرض تهدید است و همچنین وجود تاسیسات نفتی و خطوط انتقال، تردد شترها نیز با مشکل مواجه است.

پایان پیام