اجتماعی

وجود ۱۲۰۰ معتاد متجاهر در لرستان

ماه نیوز/ لرستان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با لرستان گفت: تعدادی معتاد متجاهر در سطح استان داریم که قصد جمع آوری و درمان آنها را دارند.

اردشیر صفاپور در دومین جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان اظهار داشت: در جلسه گذشته تعدادی مصوبه داشتیم که برخی از آنها اجرایی شده و برخی نیز باید در طول سال اجرا شود.

وی ادامه داد: سه کمیته حقوقی و قضایی مسابقه تامین و فرهنگی انجام شد.

صفاپور با عنوان: خودرو به سازمان های کاشف اهدا شد و در جشنواره آموزش و پرورش جوانان سالم شرکت کردیم.

رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان با اشاره به حضور دانشجویان در محل آسیب های اجتماعی پیرامون دانشگاه لرستان، تشریح کرد:

وی در ادامه بیان کرد: بحث اصلی که باید دنبال کنیم این است که استفاده خوب از ظرفیت است که متاسفانه این خلا را در استان داریم و باید در این زمینه تلاش کنیم.

صفاپور تصریح کرد: با بهترین نیت در مشهد در حال انجام مذاکرات هستیم.

وی همچنین با اشاره به مبارزه با قاچاق مواد مخدر با عنوان: بحث درمان معتادان، شناسایی قاچاقچیان.

این مسئولیت ادامه داد: مهم ترین کاری که در تربیت و پرورش زندگی باید انجام شود این است که در همه لایه های جامعه به ویژه تربیت و پرورش که زیربنا و سلامت جامعه است انجام شود.

صفاپور در رابطه با تکمیل و تجهیز مراکز مقاله و تفسیر در سطح لرستان با عنوان: ما در مرکز استان مرکز امر داریم؛ دو ماده قانونی زیر برای درمان معتادان زن داریم. در مرکز استان.

رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان افزود: در سال نهم مرکز نور در شهرک بابا عباس افتتاح شد.

وی افزود: حدود دو معتاد در سطح استان داریم که در سفرهای شهرستانی قصد جمع آوری و درمان آنها را دارند.

صفاپور گفت: ما بسیاری از منابع ملی خود را خرج می کنیم.

انتهای پیام