عمومی

ورود موتورسیکلت ممنوع!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ماه نیوز،

یکی از خطرناک ترین جرایم موتورسواران ورود به تونل شهری است. به دلیل تجمع گاز ناشی از احتراق وسایل نقلیه در تونل های شهری، در بسیاری از موارد موتورسواران پس از ورود به تونل دچار مسمومیت، سرگیجه و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه شده و به زمین می افتند و سپس خودروهای دیگر با این افراد برخورد می کنند. و تصادفات دردناک است، بنابراین برای ایمنی موتورسواران و سایر رانندگان، موتور سیکلت اجازه ورود به تونل شهری را ندارد.

موتورسواران پایتخت 44 درصد تصادفات را تشکیل می دهند.