هنری و فرهنگی

ویدئو / چین و چروک، نتیجۀ ۱۳ سال مرمتِ گنبد مسجد امام

فیلم / چین و چروک نتیجه 13 سال ترمیم گنبد مسجد امام

پس از 13 سال شکستن داربست های گنبد مسجد امام در نقش جهان اصفهان، این بار چروک هایی بر بدنه این گنبد دیده می شود. اما مدیر میدان امام اصفهان در پاسخ به ایرادات اولیه، نامه های زیادی را خواند و گفت که این حرکت برای بازسازی گنبد مسجد نیست، بلکه تعمیرکار گنبد مسجد امام وجه نقد را پذیرفت و حتی مدیر کل میراث استان اصفهان هم مخالفتی داشت.

تدوین: آریا جعفری / تدوین: نوید مرسلی / گوینده:‌ سمیه یمانیان