هنری و فرهنگی

پخش «جیران» فعلا متوقف شد

لکنگا عموری فیلیمو با فیلموک با فیلیمو با سریال «جیران» ता शुच्चान व वावाय है।

طبق گفته های ESNA ، روابط عمومی فیلم اعلام شده ، «der पी दिशारा दिज सरील सरील« अहवी मन माराल »इस ील मन मााल» इसर दिया दिया सा «जीराई» ، पाई इनाई »،

همچنین فیلم موظف به رعایت دستور قضایی به عنوان بستر پخش این سریال است و امیدواریم هر چه زودتر اختلافات طرفین حل شود و فیلم بتواند برای علاقه مندان به این موضوع جیران را پخش کند. سلسله.

پایان پیام