اجتماعی

پرداخت یک میلیارد تومان به داروخانه‌های گلستان در طرح دارویار

ماه نیوز/گلستان گلستان مدیرکل بیمه سلامت گلستان گفت: در مرحله اول اجرای طرح داروور، مدیریت سلامت سلامت 10 میلیارد ریال به داروخانه استان پرداخت کرده است.

سید محمد حسین با اشاره به اجرای طرح دارووار گفت: بیش از یک میلیارد تومان در قالب قرارداد با بیمه سلامت گلستان به منظور اصلاح سیاست های دارو و به منظور اصلاح به داروخانه ها پرداخت شده است. اجرای طرح دارووار

وی با بیان اینکه طرح دارویی از بیست و سوم سال با هدف تغییر قیمت داروها و حمایت از داروخانه ها اجرا شد، افزود: این طرح به منظور جلوگیری از کمبود نقدینگی در بازار دارو و جلوگیری از کمبود نقدینگی در بازار دارو اجرا شد. در فاز اول این اجرا مبلغ 10 میلیارد ریال توسط مدیریت بیمه سلامت گلستان به داروخانه های این استان پرداخت شده است.

مدیر بیمه سلامت گلستان با اشاره به اینکه طرح ملی دارو با هدف اصلاح سیاست های قیمت گذاری دارو و با هدف کاهش پرداختی مردم و منطقی سازی قیمت داروها اجرا شده است، تصریح کرد: بیش از 6 میلیارد تومان تمامی مطالبات داروخانه استان تا پایان ماه گذشته پرداخت و تسویه شده است.

حسینی گفت: در این طرح 366 داروی ضروری تحت پوشش بیمه سلامت و 119 داروی بدون نسخه که پیش از این تحت پوشش بیمه نبودند تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

پایان پیام