اجتماعی

پلمب و تعطیلی املاک پر خطر در صورت عدم توجه به ایمن سازی

به گزارش شفاف، بیستمین جلسه کمیته امنیت با حضور بنی حسینی قائم مقام ناحیه تهران و سرپرست بخشداری و انقلاب برگزار شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری تهران و سرپرست دادگستری ناحیه و ناحیه انقلاب؛ ایمان ایشان به موقع مشخص شد.

و تاکید می کند که دقیقاً خطرات اموال را نشان می دهد: سازماندهی کپسول های آتش نشانی برای هر سازه متناسب با خصوصیات ضوابط و مقررات و در نتیجه تنظیم و ابلاغ می شود، طبق سازمان آتش نشانی و سازمانی که مسئول لوله کشی اصلی و تعطیلات است. ضروری باشد گزارش سلسله مراتب

محمدهادی علی احمدی شهردار منطقه نیز با بیان اینکه جلسه کمیته امنیت در چهار سال گذشته با چهار مصوبه برگزار شد که با سه مصوبه همراه بود، افزود: انجام شد.

شهردار منطقه گفت: اجرای غیر الزام آور قانونی و ضمانتی از سوی مالکان در بحث وضعیت امنیتی منطقه و ساختارهای منطقه خطرپذیر است که امیدواریم با همکاری قضایی تسهیل شود.

شهردار منطقه به ویژه سطح خرابی ها و جرثقیل های برجی را در منطقه بالا برده است.

احمدی افزود: در صورت عدم رعایت مالکیت ملک، صدور مرخصی قضایی و لوله کشی اماکن با جدیت انجام می شود.