پنج عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در فهرست دانشمندان برتر جهان

به گزارش خبرنگار گروه استان های خبرگزاری آنا از مشهد، فاطمه فراش با محرم، محمدعلی خلیل زاده، ابوالقاسم داودنیا، جمشید خان چمنی و فریده نامور در فهرست اعضای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برای سال 2021 قرار گرفتند. برترین دانشمندان جهان قرار گرفتند.

بر اساس آخرین به روز رسانی ارائه شده توسط Elsevier در مرداد 2021 با 52 عضو هیأت علمی بلندمدت دانشگاه آزاد اسلامی و 121 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، 2 درصد دانشمندان برتر جهان برای تأثیرگذاری شغلی و یک ساله انتخاب شده اند. حضور یکساله در دانشگاه آزاد.

برای انتخاب فهرستی از دانشمندان برتر، اطلاعات علمی پژوهشگران جهان بر اساس پایگاه های علمی معتبر در پنج حوزه موضوعی اصلی، 22 حوزه موضوعی و 176 حوزه فرعی یا تخصصی شامل حداقل پنج رشته مقاله علمی بر اساس شاخص هایی مانند تعداد مراجع، شاخص جستجو (H-index) و میزان استناد به خود منتشر، بررسی و انتخاب شده است.

به گزارش آنا، فهرستی از دو درصد برتر دانشمندان با بررسی و ارزیابی استناد داده ها پایه اسکوپوس ارائه شده توسط محققان دانشگاه استنفورد، 22 دانشکده بر اساس نام 100000 محقق و معیارهای مرجع استاندارد 176 دانشکده طبقه بندی شده اند. نتایج این ارزیابی در آگوست 2021 در پایگاه داده الزویر تحت عنوان «به‌روزرسانی داده‌های آگوست 2021 برای پایگاه‌های اطلاعاتی نویسنده شاخص‌های استاندارد استاندارد» به‌روزرسانی شد.

انتهای پیام/4121/