پیش‌بینی منابع برای کارگران فاقد بیمه بیکاری

دبیرکل اتحادیه اصناف اتاق بازرگانی عالی گفت: برنامه منابع مورد نیاز برای پوشش کارگران بیکار و کارگران بیمه بیکار از کرونا توسط بیمه باید توسط بیمه تامین اجتماعی در قالب یک طرح یا لایحه پیشنهاد شود و به پارلمان ارسال شود. برای شناسایی و معرفی کارگران بیمه از اتحادیه های صنفی استفاده کنید.

هادی ابوی در گفت وگو با ماه نیوز ، ضمن تمجید و تشکر از مقام معظم رهبری برای بیانات ارزنده وی در حمایت از کارگران بیمه و بیکار کرونا ، اظهار داشت: وی در جلسه ای با اعضای ستاد ملی ضد کرونا تأکید کرد که م institutionsسسات تأمین اجتماعی اجباری است. به حل مشکل کمک کنید تا بتوانند از پوشش حمایتی در حالت ویروس کرونا برخوردار شوند. این بدان معناست که در صورت نیاز به پیشنهاد یا طرح یا لایحه ای ، باید توسط سازمان تأمین اجتماعی به مجلس ارائه شود که باید زیرساختی را برای کمک به کارگرانی که بیمه بیکاری ندارند ایجاد کند.

بیکاری منابعی را برای پوشش کارگران فاقد بیمه فراهم می کند

وی افزود: البته ما نمی توانیم از منابع سازمان که متعلق به کارگران و کارفرمایان است و حق بیمه می پردازند استفاده کنیم اما برای افرادی که بیمه ندارند باید منابع دیگری تأمین شود. ما ممکن است یک طرح یا لایحه تحت عناوین مختلف مانند بیمه تابعه یا کمک دولت ارائه دهیم و بخشی از روز ، کارگران فصلی و بدون بیمه را از برخی منابع تأمین کنیم یا انتظار داشته باشیم که این کارگران حق بیمه کمتری پرداخت کنند.

دبیرکل اتحادیه اصناف اتاق عالی از آمادگی اتحادیه های کارگری برای شناسایی و معرفی کارگران غیرماهر و بیکار از کرونا خبر داد و گفت که وزارت کار می تواند از پتانسیل اتحادیه های کارگری که روابط روابطی با گروه های کارگری دارند برای این منظور استفاده کند. .

برای حمایت از دولت و خیرین در تهیه بسته معیشت

ابو در مورد مشارکت خیرین در بحث حمایت از کارگران و ارائه بسته های حمایتی توسط دولت گفت: “ما باید در تأمین و تقسیم نیازهای مردم با مساجد و با گردهم آوردن مردم کمک کنیم ، بنابراین پیشنهاد می کنیم دولت و خیرین در کمک وفادارانه همکاری کنند. برو بده

وی در خصوص تهیه بسته های غذایی و معیشتی توسط خیرین برای کارگران آسیب دیده از تاج گفت: اگر خیرین در زمینه مایحتاج اولیه به دولت کمک کنند ، می توان غذا را با قیمت مناسب تری تهیه و به نیازمندان تحویل داد. در خراسان رضوی با همکاری کمیته امداد و سپاه استان و کود یاران سعی در تهیه بسته های معیشتی داشتیم ، اما متأسفانه آنها لغزیدند و مشکلاتی را به وجود آوردند ، بنابراین تأمین زیرساخت ها به معنای صرف هزینه دولت از منابع خود نیست بلکه به عنوان کمک است. با درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها مسکن تأسیسات را تأمین کنید و در صورت نیاز به بسته بندی اقلام مسکن را تأمین کنید و با کمک خیرین و مشارکت های مردمی از کرونا به کمک کارگران و گروه های آسیب دیده بروید.

انتهای پیام