عمومی

پیش بینی برداشت ۷۰۰ کیلوگرم دانه روغنی کاملینا در سربیشه – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

مهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار گفت: طی چند سال اخیر کشت گیاه پنبه (پنبه) به عنوان یک دانه روغنی در کشور و همچنین در خراسان جنوبی توسعه یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در شهرستان سربش امسال برای اولین بار کشت آزمایشی این دانه روغنی انجام شده است، گفت: این گیاه از مقاومت بسیار خوبی برخوردار است. به آفاتی مانند سوسک.

جعفری با تاکید بر اینکه عملکرد تولید کاملا ثابت شده است، ادامه داد: از این گیاه به عنوان گزینه مناسب در تناوب با دانه های ریز در سطح شهر یاد می شود.

وی گفت: در سال زراعی جاری این دانه روغنی به صورت آزمایشی در سطح نیم هکتار کاشته شده است و پیش بینی می شود حدود 700 کیلوگرم برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: این روغن با آب و هوای خراسان جنوبی سازگار است.

جعفری ادامه داد: لازم به ذکر است که از نشاسته این گناه می توان به عنوان غذای مناسب برای دام، طیور و ماهی استفاده کرد که بسیار ارزشمند است.

वी अधारा वियार्ट युर्टी इन रुगनी गट0 درصد روغن آن 3%gamelina و 2 درصد آن است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه 95 درصد اسیدهای چرب اشباع مفید در روغن آن وجود دارد، ادامه داد: روغن این گیاه علاوه بر مصرف خوراکی، کاربرد دارویی نیز دارد.

جعفری یادآور شد: امید است کشت این گیاه و دانه های روغنی آن نتایج بسیار مثبتی برای کشاورزان خراسان جنوبی داشته باشد و بتوانیم از آن به درستی استفاده کنیم.