عمومی

پیش بینی میزان خطر کرونا با اندازه گیری دی اکسید کربن

براساس پایگاه داده ماه نیوز ،
در هر محیط داخلی ، وقتی مقدار دی اکسید کربن اضافی دو برابر شود ، خطر عفونت بیماری کرونا ویروس قلب تقریباً دو برابر می شود.

محققان دانشگاه کلرادو معتقدند هنگامی که افراد مبتلا به بیماری های عفونی دی اکسید کربن را استنشاق و بازدم می کنند ، به این معنی است که گاز دی اکسیدکربن می تواند همراه با بسیاری از ویروس ها در هوا وجود داشته باشد.

خوزه لوئیس خیمنز ، محقق ارشد تحقیق ، گفت: مردم هرگز در یک محیط بسته و مشترک ایمن نیستند ، اما می توان از خطر آن کاسته شود.

وی افزود: “کنترل CO2 در واقع تنها گزینه عملی و کم هزینه ما برای نظارت است.”

محققان در این مطالعه از نمایشگرهای دی اکسید کربن موجود در بازار استفاده کردند. آنها ابتدا ردیاب ها را در آزمایشگاه آزمایش کردند. آنها سپس یک مدل ریاضی “b model x” ایجاد کردند که چگونه فرد آلوده هنگام بازدم ، ویروس و CO2 را استنشاق می کند ، شخص مقابل چگونه در اتاق نفس می کشد و از آن خارج می شود و چگونه ویروس و گاز با هوا یا تهویه به داخل اتاق می رود. نحوه جمع شدن اوضاع.

محققان دریافتند که CO2 به اندازه 1000 ppm در خانه و در افراد نقاب دار بی خطر است. اما اگر به بیش از 1600 ppm برسد ، خطر انتقال کرونا ویروس سه برابر می شود.

محققان تأکید می کنند که هرچه سطح دی اکسیدکربن در فضای مشترک کمتر باشد ، خطر عفونت نیز کاهش می یابد.