عمومی

پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۶/۲۸


شنوندگان عزیز با پکیج نیمروزی همراه ما باشید … ادامه دارد و خسارت را می پردازد … الگویی که 25 سال پیش طراحی شد اما هرگز اجرا نشد… دامنه فعالیت ها شامل پرونده پزشکی، پزشکی از راه دور، همراهان سلامت و پوشیدنی…