عمومی

چالش آب تهران به چه می انجامد؟

شهردار تهران می گوید طرح بازیافت آب را آماده کرده ایم و به زودی در شورا بررسی می شود. شرکت آب و فوازی استان تهران کرد کرد کا 18% سدهای تهران آب دارند. کیشور در سال 1400-9913 سومین خشکسالی در 50 سال اخیر و در سال 1400 تا 1401 یازدهمین خشکسالی بوده است و در سال 1402 کاهش 18.12 میلیارد مترمکعبی داشته و شاهد کاهش 14 درصدی خشکسالی بوده ایم. ورودی به مخازن نسبت به سال قبل. برنگ آب شرب روزانه تهران هودر 3 میلیون متر مربع می باشد آب استان تهران با حدود 13.5 میلیون نفر جمعیت از آب های سطحی و همچنین زیرزمینی تامین می شود.

بر اساس گزارش آب منطقه تهران، در دوره احمدشاه قاجار، حدود 48 قنات وقف شده و خاص وجود داشت که در مجموع حدود 60 تا 70 سنگ آب داشتند و در فواصل زمانی حدود 1000 آب را در محله های مختلف شهر توزیع می کردند. 10 تا 15 روز انجام داد اما اب قنات ها به سبب على على به سبب على علام، وقبي بروزهاي مسري و غرقة مي شد. به همین دلیل در سال 1301 مأموران برای بررسی لوله کشی آب تهران آمدند. اما شهرداری در آن زمان توجه چندانی به لوله گذاری نداشت و تا سال 1306 مردم تهران بدون آب لوله کشی بودند. سپس در اوایل دهه 1330 در منطقه جلالیه تهران (بلوارکشاورز، خیابان فاطمی) که محل تمرین نظامی بود، اولین تاسیسات تصفیه آب ساخته شد و آبی که از سمت کرج به سمت کرج سرازیر می شد. تهران در جاده ای به نام بلوار کرج بود.

اجرای طرح اولیه لوله کشی آب به تهران برای جمعیتی معادل 900 هزار نفر در سال 1329 آغاز شد. به یاد مهدی بازرگان، در سال 1331 به درخواست مرحوم دکتر محمد مصدق، نخست وزیر وقت، مدیر سازمان، آبرسانی به تهران شد و به همین منظور دو خط فولادی با قطر 40 اینچ با ظرفیت 242 هزار متر مکعب در شب برای انتقال آب از अब गीर बेलकान श्धान श्धाा با تکمیل شبکه لوله کشی شهر تهران، تصفیه خانه دوم در سال 1342 ساخته شد و تصفیه خانه سوم نیز برای استفاده از آب سد لتیان در منطقه حکیمیه تهران احداث شد. میتمید را تامین . سد بتنی 30 درصد آب شرب تهران را تامین می کند.

تامین و انتقال آب در استان تهران از طریق دو سامانه شرق و غرب انجام می شود که شامل سدهای لار، لتیان و ماملو در شرق و سدهای امیرکبیر و طالقان در غرب می شود. بریا تحمیل اب اب شرب استان تهران اختصاص یافت.

سدهای پنج گانه تهران عمدتاً آب شرب شهر تهران و شهر کرج را تامین می کنند.تهران هدایت می شود.

آب شرب انتقالی سد لار نیز از طریق تونل ها و خطوط لوله به تهران ارسال می شود که بخشی از آن به تصفیه خانه پنجم تهران و قسمتی دیگر به دریاچه سد لتیان و انتقال آب از سد لتیان به تصفیه خانه شماره 3 و 4. تهرانبارس و اب شرب تشرب از املو به شرفی خانه نوبر هفتم دیده می شود به فراابدهای شرف به تشرب اب شرب شهر تهران شود. افزایش جمعیت بدون شک آب و هوا و منابع آبی منطقه را تحت تأثیر قرار می دهد و دسترسی به آن را تغییر می دهد. تغییر اقلیم در منابع آبی تهران موثر است.

بهره وری ضعیف مصرف آب در مناطق شهری و روستایی، مشارکت محدود ذینفعان در برنامه ریزی و توسعه مدیریت؛ بازسازی و توسعه زیرساخت های هیدرولیکی لازم برای استفاده پایدار از آب. معضل آلودگی ناشی از تخلیه فاضلاب در آبراهه ها تصفیه نمی شود و تامین عمومی آب از جمله چالش های تامین آب مهم شهر تهران است. دفع محلی فاضلاب خطر آلودگی آب های زیرزمینی و سطحی و خطرات بهداشتی و زیست محیطی ناشی از استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه نشده را افزایش می دهد.

موضوع آب تهران به تدریج به یکی از چالش های اصلی پایتخت ایران تبدیل شده است. اگر از این پس سیستم آب و فاضلاب برای کاهش بار جمعیتی استان تهران به تدریج نوسازی نشود، مشکلات این بخش به تدریج در دهه های آینده به معضلات لاینحل تبدیل خواهد شد.

*منتشر شده در روزنامه شرق. یکشنبه 15 آبان 1401

6565