عمومی

چرا برخورد با بدحجابی موفق نبوده است؟

در بحث حجاب که در فرهنگ لغت به معنای «حفاظت و کتمان» است، در واقع به وسیله پوشش و پوشش، بسته به نیاز، میزان و شکل آن، از تجربه گذشته و حال تعبیر و تعریف می شود. بسیاری از کشورها، از جمله کیشور، این واقعیت را نشان می دهد که حجاب را نباید بر علاقه مندان اجبار یا اجبار کرد، چه در شکل و چه در ماهیت، و یا در مورد افرادی که رعایت حجاب کامل را ندارند. یک دیدگاه فرهنگی، در یک فرآیند زمانی بدون بنیاد فرهنگی. به فرشت روشن تر; کشف حجاب در زمان رضاشاه بهلوی با کیک با کهر و کلبه‌همره بهود، پس از مدتی ثابت شد که علی‌رغم دستور حاکم و فشار قوای اجرایی، علاقه‌مندان و معتقدان به حجاب با صبر و حوصله آن را حفظ کردند.

در بسیاری از کشورهای دنیا، حتی کشورهایی که سکولار اداره می شوند، می بینیم که بسیاری از افرادی که بر اساس اعتقادات خود از حجاب استفاده می کنند، با این پوشش با آزادی کامل در بیرون از خانه حضور دارند و در این کشورها اکثریت. پوشش با لباس کوتاه حتی در محیط کار هم حضور ایجاد می کند اما در عین حال در این کشورها خطوط قرمزی در زمینه حفظ پوشش و حجاب رعایت می شود.

متاسفانه به دلایلی امکان مقابله با بدحجابی وجود نداشت.
اولاً مدیران و متولیان این بخش هرگز به دنبال دلایل عدم رعایت حجاب در بین جوانان نیستند.
مشکل دوم ناشی از عدم ارائه تعریف و الگوی خاص از حجاب است. یادمان می آید که در کشور پوشیدن پیراهن های آستین کوتاه برای آقایان نیز مذموم بود و در زمان نخست وزیری آقای موسوی الگوی پوششی خاصی برای کارکنان ادارات تعریف شد تا اینکه امروز الگوی خاصی از حجاب است. در قانون تعریف شده است
در تمرنه ماده 638 به ارائه حجاب اسلامی بدون تعریف آن اشاره دارد. در حقوق جزاة عرض المزيد منوط به احراز به نيت و در عين حال كما كامي دربہ كے از حال و عرض به ويرتہ هاست ارزش هایی که حمایت و تضمین می شوند، اجرای کیفری هستند.

مشکل سوم، نبود زیربنای فرهنگی است. تا زمانی که نتوانیم فرزندان خود را که عمدتاً فرزندان نسل سوم انقلاب هستند به سمت ارزش های سنتی، خانوادگی، اخلاقی، اسلامی و اجتماعی برسانیم، ممکن است هر روز بر حجم این نوع رفتارها نسبت به روز گذشته افزوده شود. جالب اینجاست که فارغ از بحث حجاب، ما با نوعی چالش بین اجرای فرهنگ جوانان و فرهنگ خانواده ها مواجه هستیم. در گذشته رابطه دولت و مردم بر اساس میثاق ملی با تأمین حقوق و بار تعیین می شد.

بنابراین از نظر دانش و تجربه می توان جوانان یک کشور را به امتیاز یک ارزش دعوت کرد که اولاً فرصت های مالی مانند کار، مسکن، ازدواج و رفاه، امنیت، روحی، روانی، آرامش و آسایش برای آنها فراهم می شود ثانیاً پذیرش یک ارزش به مخاطب منتقل شود. بنابراین باید در نظر داشت که در شرایطی که جوانان به دلیل مشکلات اقتصادی با التهاب مواجه هستند، فارغ از اینکه این مشکلات ناشی از مدیریت داخلی باشد یا فشارهای بیرونی، شرایط به خوبی نشان می دهد که همه مردم، اعم از ثروتمند یا فقیر، هستند. زیر خط فقر و 1 درصد از جامعه ثروتمند در حالت بی قراری هستند. زیرا مشابه نتیجه شرایط مربوط به امور فرهنگی، در صورت افزایش بیکاری، تورم و تورم افزایش می یابد و مردم دچار مشکلات اقتصادی می شوند، بحران های مربوط به فساد، انحراف در رفتار، تقلب در توزیع و احتکار رخ می دهد و در نتیجه امنیت ایجاد می شود. و احساس امنیت در جامعه کمرنگ می شود. واقعیت این است که ما در مدیریت کشور در مقایسه با آسیب شناسی کارآمد نیستیم، چیست و چرا باید به طور مؤثر مطالعه و تحقیق کرد، به کارگیری راهکارهای ذهنی برای واقعیات واقعی در پرتو داده های جامعه شناسی جنایت پاسخ مورد انتظار را نخواهد داد.

* وکیل
* NISHER در جازید ارمان ملی