عمومی

چند نکته درباره حادثه منجر به فوت مهسا امینی

1- اهداف اصلی نهضت امام شهید را فراموش نکنیم که در رأس آن ننگ و ظلم را با صد لایه ریا و سنگ اندازی و دروغ نمی پذیریم. انشاالله عظيم اربعين نيز موجب رشد آگاهي و مسئوليت زائران علوي و حسيني و آگاهي و مسئوليت بيشتر جامعه خواهد شد. بیایید باهوش تر باشیم.

2- مرگ تلخ دختر جوان ایرانی که برای سفری کوتاه به تهران آورده شده بود، زخم سختی است که به راحتی از دل انسان های پاک پاک نمی شود. مشکل این نیست که آیا این شهروند مظلوم ایرانی به خاطر چه حادثه ای جان باخته است، مشکل این است که دستگیری خود و برخورد با او اشتباه و نادرست و نابخشودنی است و به این معضل می گویند سیاست غلط، پرهزینه و کم فایده. مسئله حجاب در قالب ارشاد تکرار می شود. توجه داشته باشید که اعتراضات مردمی در دو روز گذشته فقط متوجه نیروهای اداری و معلولان نیست، این نیرو متوجه گروهی از مردم و نهادهایی که با نگاهی نادرست و سیاست های احمقانه باعث این فاجعه شده اند نیست. لازم است هرچه زودتر این انحراف اصلاح شود البته خطاب به مسئولانی است که تا کنون در برابر این ظلم و تضییع حق کشور شریف سکوت اختیار کرده اند.

3- موج رسانه های بیگانه و کسانی که با همه مسائل سیاسی و فرصت طلبانه برخورد می کنند تاثیری در عدالت خواهی مردم ایران ندارد. بدخوهان بردوم ایران نیمی کے از آن اب گل الود ماهی ایران و تمامی سرمایه های مادی و معنوی آن فقط مربوط به اتباع ایرانی است و ایرانیان برای احقاق حقوق خود و اعتراض به اشتباهات دولت نیازی به مجوز، چراغ سبز، تشویق و تشویق ندارند. برای رسانه های بیگانه مهم نیست که عده ای را بدون وجدان باطنی سرپوش بگذارند… مردم عدالت می خواهند و الگوی خود را دختر خود می دانند و اگر به این حوادث واکنش نشان دهند عجیب است و ارزش های اسلامی آنها را نشان می دهد. بشریت از خود فاصله گرفته است، زیرا کسانی که سکوت می کنند با چنین اتهاماتی روبرو هستند. در این مراسم مردم متدین، خانواده های شهدا و ایثارگران و همه اقشار جامعه معترض بودند و هستند و نمی توان این مهم را نادیده گرفت.

4- حداقل انتظار مردم از افراد و نهادهای تصمیم گیر این است که ضمن ارائه گزارش موثق و مستند از حادثه اخیر، بازنگری اساسی در سیاست برخورد با مسائل فرهنگی و مذهبی از جمله حجاب صورت گیرد. که دیگر شاهد چنین اتفاقات ناگوار و در شرایط سخت نباشیم به قیمت و تنش کشور وارد ایران کنونی نشوید.

6565