هنری و فرهنگی

چه کتاب‌هایی در نمایشگاه مجازی قابل عرضه‌اند؟

کتاب های دریافت شده تا پایان دسامبر امسال در نمایشگاه کتاب مجازی تهران برای فروش در دسترس خواهد بود.

با استناد به روابط عمومی در خانه کتاب و ادبیات آن ، این کتابها که تا پایان دسامبر در پایگاه داده خانه کتاب و ادبیات در ایران ذکر شده اند ، برای فروش در اولین نمایشگاه کتاب مجازی تهران در دسترس خواهند بود.

بر این اساس ، ناشران متقاضی حضور در نمایشگاه کتاب مجازی تهران برای کنترل اطلاعات موجود در کتاب های خود و اعلام موجود بودن کتاب ها ، لازم است به سامانه خانه کتاب و ادبیات ایران مراجعه کنند.

بدیهی است که کتاب هایی که پس از پایان دسامبر منتشر می شوند ، امکان نمایش و فروش در نمایشگاه کتاب مجازی تهران را ندارند.

ناشرانی که هنوز موفق به افتتاح حساب در بانک صادرات ایران نشده اند لازم است برای افتتاح حساب به نزدیکترین شعبه مراجعه کنند.

نمایشگاه کتاب مجازی تهران در نیمه دوم دسامبر سال جاری برگزار می شود.

انتهای پیام