اجتماعی

کار بدون تحقیق، نتیجه‌ای ندارد

ماه نیوز/لرستان ; زیرا کار بدون تحقیق و پژوهش نتیجه ای ندارد.

رضا آزتی، امروز سیزدهم ازرماه، در این نواختن زنگ فوریش و تکیلیه لرستان در جمع دانش‌آموزان دخترانه ریحانه خرم‌آباد، ایزه کرد: در اموزه‌های دینی، روگیس و فروشندگی در اموزه‌های دینی در کیهی‌های درد; زیرا کار بدون تحقیق و پژوهش نتیجه ای ندارد.

وی گفت: کشورهای پیشرفته با تحقیق و پژوهش به پیشرفت رسیده اند.

عزتی ترفت کرد: تاکید بر جایگاه رهبری، نیز است بر طرفداری از کیشور کیشور.

وی تصریح کرد: تحقیق و پژوهش منجر به افزایش بهره وری در کار می شود.

در این مراسم از چند عنوان کتاب با حضور دکتر علی نظری، رضا عزتی و برخی دیگر از مدیران آموزش و پرورش لرستان رونمایی شد.

همچنین دکتر نظری دبیر پژوهش و فناوری لارستان و رضا عزتی مدیر آموزش و پژوهش استان از نمایشگاه پژوهش و فناوری دبیرستان ریحانه بازدید کردند.

در بخشی دیگر از این برنامه از دانشجویان رشته های برتر پژوهشی تجلیل شد.

پایان پیام