هنری و فرهنگی

کتاب در دوره کرونا خود را باز تولید کرد

ماه نیوز / پرشیا معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در بازدید از کرونا این کتاب را تکثیر کرده است، گفت:

فرشاد مهدی پور عصر چهارشنبه 11 اردیبهشت در انعقاد اساسنامه جامعه جهانی «طراحی و گسترش خدمات کتابخانه‌های عمومی، الگوریتم‌ها، تجربیات، ایده‌ها» گفت:

وی افزود: واضح است که در موضوع کتاب به عنوان میراث دینی و فرهنگی هر چقدر قدر آن را بدانیم برکات زیادی برای کشور خواهد داشت.

معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به این مناسبت گفت: این ابتکار ابتکاری در حوزه نوآوری بین المللی و بین فرهنگی بوده و تأثیرگذار بوده و قدرت اسلام را گسترش داده است. جمهوری.”

به گفته مهدی پور، یکی از مهم ترین منابع و سازمان های کتابخانه های عمومی کشور در حوزه جهادتابین است.

وی تصریح کرد: اساساً بدون ارتباط، حوزه کتاب با هیچ فعالیت رسانه ای امکان پذیر نیست. البته در حوزه جهاد با رسانه ها بیشتر صحبت خواهیم کرد.

معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: طیف گسترده کشورهای شرکت کننده در این همایش نشان از توان دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی دارد.

مهدی پور در بیانیه خود مبنی بر استنساخ این کتاب در دوران تاجگذاری خود افزود:

به گفته وی، با توجه به اینکه در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز اجرایی و غیر اجرایی کتاب واحد داریم، هر چه در متن سیاست نقش داشته باشد، کشور بهتر مدیریت می شود.

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز عنوان کرد: با توجه به پتانسیل آموزش و پرورش، نیاز به رشد و توسعه بیشتری داریم.

مهدی پور کتابداران را توانمند و توسعه می دهد تا با روش های جدید تفکر در مورد اهمیت و اهمیت همگام شوند: مردم به خاطر اهمیت کتابخانه ها باید به سراغ کتابخانه ها بروند پس باید بتوانیم در مورد آن در بدن مردم صحبت کنیم. .

انتهای پیام