اجتماعی

“کردکوی” شهر بدون کودک کار/ رشد ۴ برابری بودجه شهرداری کردکوی

ماه نیوز/ گلستان شهردار گفت: خوشبختانه یکی از جنبه های مثبت شهر کم تحرکی کودکان است.

ابراهیم جرهانی در گفتگو با این خبرنگار گفت: شهرستان کردکوی در زمینه خدمات عمرانی و بهداشتی کمبود امکانات دارد و از چمن سطح شهر نیز در فرهنگ سازی استفاده می شود.

وی همچنین از ساختار درونی شهر و نیروهای انسانی شهرستان خبر داد و افزود: متاسفانه شهر کردکی از وضعیت این منطقه ناراضی است و از نظر آسایش خودشان کار را انجام می دهند.

شهردار با بیان اینکه نیاز است اجرای سرشماری بر اساس نیاز مردم انجام شود، گفت: بیش از دو کیلومتر ایجاد شد و این فضای زیبا مورد استقبال مردم قرار گرفت.

جرجانی با بیان اینکه وضعیت ترافیکی برخی مناطق از جمله میدان انقلاب نامناسب است، گفت: این میدان باز می شود.

وی ایجاد خانه های فرهنگ را از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد.

شهردار با بیان اینکه بودجه خود برای شهر سالیانه یک میلیارد و 300 میلیون تومان بوده است، گفت: این رقم در زمان ورود حدود 2 میلیارد تومان بوده است و تومان بیش از تعهد خود عمل کرده است.

گرجستانی گفت: موافقت کرده ایم که بیش از 2 میلیارد تومان به پیمانکاران و پنج میلیارد تومان به تامین اجتماعی پرداخت کنیم. بودجه عمرانی و 2 درصد بودجه جاری.

وی بزرگترین نقطه ضعف شهر کردستان را آسفالت عنوان کرد و گفت: 5 هزار متر مربع سفال در شهر کردستان وجود دارد و برای بهبود این وضعیت به 3 هزار متر مربع سطح شهر نیاز است. تا 7000 تن آسفالت گرم تولید می شود و 3 تن قیر به احیای شهری و همچنین بهبود وضعیت آسفالت اضافه می شود.

شهردار کردستان افزود: امسال در مجموع 2000 تن آسفالت در سطح 5000 متر مربع در کردستان داریم. با این اقدامات سطح سوم آسفالت ایجاد و بیش از 2 بازه روکش و روکش می شود.

گرگانی که در حال حاضر در لیست حقوق پرسنل و نیروهای شهرداری قرار دارد، گفت: متاسفانه یکی از نکات مثبت دیگر شهر کم تحرکی کودکانی است که این شهر را شهر بدون فرزند اعلام کردند.تکدیگرها از جهات دیگر نیز مثبت هستند. و در زمان حال می بینیم که کاردکی ها تقریباً از فعالیت های تکدیگرها رها شده اند.
انتهای پیام