سلامت و دانش

کرونا احتمال سکته قلبی را ۲ تا ۳ برابر بیشتر می‌کند


یافته‌ها نشان می‌دهد بیمارانی که حمله قلبی داشته‌اند بیشتر در معرض ابتلا به بیماری عروق کرونا ویروس قلب هستند، در حالی که بیمارانی که عوامل خطر ابتلا به بیماری عروق کرونا ویروس قلب را دارند بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری عروق کرونا ویروس قلب هستند. که پیشگیری باید کنترل دقیق تری داشته باشد. تاج گذاری می تواند منجر به تشکیل لخته در عروق کرونا ویروس شود و خطر انفارکتوس میوکارد را دو تا سه برابر افزایش دهد.