استانی

کشف ۳۲۰کیسه آرد قاچاق در تاکستان

گزارش ماه نیوز از قزوین گروهبان داود عبدالمالکی جانشین فرماندهی اداری استان قزوین گفت: ماموران اداری تاکستان خرمدشت در راستای مبارزه با قاچاق کالا و کنترل محورهای ارتباطی حین عبور خودروهای کنترلی در دو تردد و نیسان باری دستگیر شدند.

وی افزود: ماموران در بازرسی به عمل آمده 12 فقره کالای قاچاق به ارزش 12 میلیارد و یک میلیون ریال کشف کردند.

عبدالملک با اشاره به دستگیری 5 متهم در این رابطه اظهار داشت:

جانشین فرماندهی استانداری قزوین گفت: مسئولان استان اداری با اشراف اداره مخابرات و کنترل خودروهای ترانزیتی از هرگونه قاچاق کالا جلوگیری می کنند.

48