عمومی

کشف ۵ تن برنج احتکار شده در ایلام – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، گروهبان مهدی کیانی گفت: رصد و پیش آنگرای های کے کے کے کے کہ سکوت استان موفق به شناسایی احتکار برنج در این شهرستان شد.

وی افزود: ماموران در بازرسی از میزان 5 تن برنج انحصار بیش از 360 میلیون تومان کشف و ضبط کردند.

سرهنگ کیانی با کیه به هه برین. سکوت پلمب شد، مشخص کرد: در آينه يک نفر دستگر و با تصريف دستي ترديه مرجع جدايي شد.