اجتماعی

کشور در مواجهه با تحریم و دشمنی غداران عالم قرار دارد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر عصر روز چهارشنبه در دیدار با اعضای شورای قضایی و قضات شهر کرمان با اشاره به اینکه اگر فردی انجام دهد، منتظر ماند. خدا هدفش است پس خدا به تناسب خلوص نیت ها و ظرافت هایی است که در گوشه و کنار ذهن است. الايام به نام عدلیه ممکن است شده است و امروز به تطبیق دادکستری می شود.

دادستان کل کیشور گفت: جدایی جداسی به کار جهادی دارد و باید وجود داشته باشد کری کردی ستیزه جویانه بیایید جستجو کنیم

ایشان به این معنا اشاره می کنند که اگر از ظلم ظالم حمایت کنیم و از حق مظلوم دفاع نکنیم ضررهای دنیوی و غیر آن به دنبال خواهد داشت. بیانیه: همیشه باید خود را در پیشگاه خداوند بشناسیم و متوجه باشیم که ناظر عادل مراقب ماست.

دادستان کل کیشور بیانیه: کیشور در عادانه با تحریمها و دشمنی‌های خائنان دنیا به این دلیل است که نمی خواهند ایران قدرتمند باشد و ایران می خواهد تحقیر شود و برای اینکه ایران تحقیر نشود باید در مقابل آن مقاومت کرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: مسئولیت کار در دستگاه قضایی خطیر است و در این عرصه باید برای رضای خدا تلاش کرد.

و از تحله‌های قدات داشتی استان کرمان کرد کدید کرد و کرمان داد داد: امیدوارم در اجرای دادگاه و مسیر خطرناکی که در پیش گرفته‌اید موفق و موید باشید.