عمومی

کمیته حقیقت یاب تلف شدن دومین توله یوزپلنگ (گفتگو – پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۲/۳۱)


انقراض انحصار طبقه دوم آسیایی منجر به انقراض بسیاری از انگل های وحشی شده است در حالی که حیات وحش در خطر انقراض ایران در حال افزایش است. سومین و تنها بازمانده از ایران نیز تحت درمان است و انتظار می رود زنده باشد. مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست مرتکب اشتباهاتی از قبیل نامطلوب بودن شیر، نداشتن تجربه، اعتبار ناکافی و عدم تخصص شده اند. شورای تکه تکه شدن محیط زیست نیز از ابتدای بررسی در این باره مطلع شده و کمیته حقیقت یاب برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده است. در همین راستا مشاور و مسئول حسابرسی و رسیدگی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست گفت وگویی با همکاران بختیاری داشته اند که می شنویم …