کمیته صیانت از افراد بزه دیده در مهریز تشکیل می شود

اخبار در یزد به گزارش خبرگزاری ماه نیوز؛ مرتضی حدادزاده در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان مهریز گفت: برنامه مهم شورای پیشگیری از وقوع جرم حمایت از قربانیان است که باید با تشکیل کمیته ای سازماندهی شود.
این مقام قضایی افزود: با تشکیل این کمیته ، برای حفظ رازداری و شهرت آنها ، جلوگیری از آسیب بیشتر به این اقلیت ، در نهایت می تواند مشکلات آنها را ایجاد کند.
وی افزود: با ذکر مصدومان از جمله زنان و کودکان به دور از سر و صدا ، از جراحات مراقبت می شود.
حدادزاده حفاظت از اسرار و شهرت مردم را به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفته و از آنها محافظت می کند: این کمیته می تواند با القای امید در قلب مصرف کنندگان و ارائه مشاوره های لازم از گسترش رنج جلوگیری کند.
وی با تأکید بر تأمین امنیت و ایمنی آسیب دیدگان از جمله حفظ شأن و منزلت زنان گفت: بالا بردن سطح آگاهی عمومی و آموزش های تخصصی برای همه از جمله زنان در برخورد با جرایم احتمالی نقش بسیار مهمی در حفظ کرامت دارد. و امنیت شهروندان را تضمین می کند.

48