اجتماعی

کنار آمدن با تحریم همسایگان آسان نیست

وزیر امور خارجه ترکیه گفت: مقابله با تحریم های همسایگان این کشور آسان نیست، به ویژه اینکه این تحریم ها بین المللی نیستند.

به گزارش خبرگزاری جهان آنا، «مولود چاووش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه روز یکشنبه گفت که در دوره ای مبهم هستیم و سال های صلح کم خواهد بود.

وید در رضی سکنهانش گفت: در حال حاضر رقابت بین کسانی که می خواهند در ساختار کنونی جهان باقی بمانند و آنهایی که می خواهند دنیا چند قطبی باشد وجود دارد.

وزیر امور خارجه ترکیه افزود: 60 درصد درگیری های دنیا در اطراف ترکیه است به همین دلیل برای کاهش تبعات این گونه درگیری ها نیازمند دیپلماسی پیشگیرانه هستیم.

چاووش اوغلو گفت: برخی از فعالیت های دیپلماتیک به عنوان چالشی برای ترکیه تلقی می شود.

وی ادامه داد: معامله با همسایگان آسان نیست، به ویژه اینکه این تحریم ها بین المللی نیست، زیرا ترکیه بیشترین هزینه را در این زمینه خواهد داد و ما نمی توانیم نقش میانجی را ایفا کنیم.

پایان پیام/