استانی

کیفیت آب شهر و روستاهای بخش ایواوغلی بصورت مستمر پایش می‌شود

به گزارش ماه نیوز آذربایجان غربیمحرم زینال زاده گفت: بخش ایواوگلی دارای آزمایشگاهی است که کیفیت تصفیه خانه را کنترل می کند و بقیه آزمایشات لازم در آزمایشگاه مرکزی شرکت انجام می شود.

وی با بیان اینکه شاخص های مختلفی در آزمایشگاه آب شرب سنجیده می شود، افزود: کیفیت خط قرمز شرکت است زیرا تاکید دارد در مناطقی که آب شرب استاندارد به دست مردم نمی رسد، آب در اختیار مردم باشد. نمیشه گذاشت

زینال زاده تاکید کرد: با توجه به این موضوع کنترل کیفی آب به طور مداوم پایش می شود.

رئیس اداره آب و فاضلاب ایواوگلی گفت: به منظور بهبود آب شرب تحویلی به مشترکین، مخازن این اداره هر ساله طبق دستورالعمل شستشو می شود. بر اساس برنامه ریزی انجام شده تمامی مخازن این اداره شستشو خواهد شد. تا پایان ژانویه.

48