عمومی

کینه توزی انقلابی!  – ماه نیوز

او شعارهای برخی از مسلمانان در روز رحمت (روز انتقام) را از حلقوم علی (ع) به شعار روز رحمت (روز رحمت و مغفرت) تبدیل کرد و آتش ضد انسانی انتقام را خاموش کرد. .
زندگی رژیم نبوی و علوی سرشار از گذشت و گذشت است، اما متأسفانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، میل به انتقام جویی غالب شد و خونریزی ها و مجازات های فراوانی که صورت گرفت، هیچ وجه قانونی نداشت و قابل گذشت بود. بود.

سالهای پس از تأسیس جمهوری اسلامی نتوانسته است این روحیه انتقام جویی و کینه توزی را از بین ببرد. هزاران ایرانی که پس از پیروزی انقلاب ایران را ترک کردند و در خارج از کشور اقامت گزیدند، بدون اینکه مرتکب جنایتی شده باشند یا جنایاتشان نابخشودنی باشد، مشتاق بازگشت به وطن خود هستند و برخی حداقل جان خود را از دست داده و آرزوی دفن در وطن خود را دارند. اما آنها انجام می دهند. آنها جرات بازگشت به ایران را ندارند، زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که دستگیر نشوند و به هر نحوی مورد آزار و اذیت قرار گیرند.

یکی از اینها اردشیر زاهدی بود که می خواست در آخر عمرش به ایران بیاید و در اینجا بمیرد، اما با وجود اینکه بارها در سیاست هسته ای ایران – یکی از سیاست های هسته ای ایران – نقش داشته است، هیچ کس و هیچ سازمانی از او محافظت نمی کند. اصول جمهوری اسلامی یکی شده است. – دفاع در برابر آمریکا و غرب.

اما خشم علیه اردشیر زاهدی به همین جا ختم نشد تا او شانس مرگ در خانه را از او بگیرد، بلکه به گفته دیپلمات سابق شری سید حسین موسویان، (https://t.me/nasiri42/3274) زاهدی یکی است. در کتابخانه عظیم و منحصربه‌فردی که می‌خواست به کتابخانه دانشگاه تهران اهدا کند، بارها با ارسال پیام‌هایی به مقامات ایرانی آمادگی خود را اعلام کرد، اما کسی به او توجهی نکرد و به ناچار آن را به دانشگاه استنفورد اهدا کرد.

به هر حال، معلوم نیست «روز رحمت» نظامى که به نام اسلام برپا شده و خداوند در قرآن، پیامبرش را مایه رحمت (مایه رحمت و رحیمیت همگان) اعلام کرده است. به جهان جهان) قرار است «روز رحمت» و نفرت باشد. و دوقطبی شدن نفرت سیاسی و اجتماعی و غیره. معلوم است که چهل و دو سال برای فرونشاندن خشم و کینه رادیکال کافی نیست!