عمومی

گامی برای رفع دغدغه های دانشجویی/برگزاری کرسی های آزاد اندیشی – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

جواد اکبری مطلق گفت: امسال برای اسکان دانشجویان مشکل داشتیم که خوشبختانه با تلاش و همکاری استانداری، گروه آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد این مشکل برطرف شد.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی گفت: تعدادی از دانشجویان خوابگاهی شمال شهر بیرجند مربوط به آموزش و پرورش هستند، تعدادی از دانشجویان در خوابگاه های دانشگاه آزاد و تعدادی نیز در خوابگاه های دانشگاه آزاد اسکان پیدا کرده اند. دانشجویان در خوابگاه های داخل دانشگاه اسکان پیدا کرده اند.

چهره به چهره با دانش آموزان

اکبری مطلق ادامه داد: نکته مهمی که برای خود من داشت این بود که در این بازدیدها امکان دیدار چهره به چهره دانش آموزان فراهم شد.

وی افزود: از این دیدارهای حضوری بهره بردم و در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفتم و سعی کردم به دغدغه های آنها در دانشگاه رسیدگی کنم.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی گفت: علیرغم مشکلاتی که در ابتدای ترم برای اسکان 800 دانشجو داشتیم، در دو ماه گذشته تلاش کردیم تا نگرانی دانشجویان را آرام کنیم تا در شرایط فعلی ایرادات کشور از دانشگاه کشیده نمی شود.

اکبری مطلق با تاکید بر اینکه باید در قالب کرسی های مستقل به افکار، سخنان و دیدگاه های دانش آموزان گوش دهیم، گفت: برای این موضوع برنامه های ویژه و ویژه ای تدارک دیده ایم.

جلسات، درس ها، درس ها، فرصت ها

وی بیان کرد: یکی از برنامه های ما این است که اساتید حداقل یک جلسه آموزشی در قالب کرسی های آزاد اندیشی در طول ترم برگزار کنند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی ادامه داد: برگزاری جلسه برای آزاد اندیشی حداقل است و در صورت امکان معلمان می توانند بیش از این زمان اختصاص دهند.

اکبری مطلق گفت: موضوعات مربوط به کرسی آزاد اندیشی مطرح یا بحث می شود که دشمن هجمه رسانه ای به آن داشته باشد و یا موضوعات مربوط به نیازهای دانشجویی درج شود.

وی بیان کرد: حتی به معلمان نیز اجاره داده شده است که برای دانش آموزانی که در بحث کرسی های آزاد اندیشی شرکت می کنند کمک هزینه ای برای نمره پایان ترم در نظر گرفته شود.

رئیس دانشگاه فرنگیان خراسان جنوبی گفت: پاسخگویی به سؤالات دانشجویان دانشگاه فرنگیان مهم است که خود دانشجویان باید پاسخگوی سؤالات چند ساله دانشجویان باشند. مقام معلمی.”

اکبری مطلق یادآور شد: مبلغ و مشاور در زمینه مباحث آموزشی و دانشجویان در خوابگاه ها در نظر گرفته ایم تا مشکلات احتمالی خود را با این بزرگان مطرح کنند.