اجتماعی

گردشگری سلامت در گلستان فعال شود/ تبدیل دانشگاه علوم پزشکی گلستان به دانشگاه نسل سوم

ماه نیوز/ گلستان سرپرست سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی گلستان با تاکید بر لزوم فعال سازی سلامت در گلستان گفت: استان گلستان از شرایط مطلوب سلامت در حوزه گردشگری ویژه بوم گردی برخوردار است.

سعید گل فیروزی عصر آموز در مراسم تکریم و آموزش رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: رعایت مدارک از نظر نیروی انسانی، منابع مالی و تجهیزات در نقاط مختلف استان گلستان برتر است، کشف خدمت و حفظ اعضای هیات علمی و هیات علمی، ارائه مدرک و رفع نواقص مالی سرلوحه کار ما خواهد بود.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف نسل سوم دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزودن است، گفت: اقدامات دانشگاه علوم پزشکی گلستان در خارج از کشور به خوبی انجام شده است اما باید به سمت نسل سوم دانشگاه حرکت کنیم. .

سرپرست سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی گلستان با تاکید بر اینکه متأسفانه مقالات ما بر اساس نیاز ما نیست، بر لزوم حمایت از پژوهشگران جوان تاکید کرد و یادآور شد: انجام پژوهش اهمیت دارد.

گل فیروزه به فعال سازی سلامت در گلستان اشاره کرد و گفت: استان گلستان به دلیل شرایط اکولوژیکی خاص از شرایط بهداشتی بسیار خوبی برخوردار است اما از نظر زیرساختی نیاز به کار بیشتری دارد و باید در حوزه های مختلف برنامه های بهداشتی متفاوتی داشته باشد که برای تحقق این امر نیاز به مجریان مختلف است. نیاز مهم به حمایت

وی با بیان اینکه توانمندسازی اعضای بدنه علمی باید ساختارمند انجام شود و اخلاق پزشکی و اخلاقی باید تکامل یابد، گفت: رهبر معظم انقلاب تصمیم دارند کانون ناباروری را در دستور کار ما فعال کنند.

سرپرست سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی گلستان بر لزوم تکمیل پروژه های صنایع دستی دانشگاه علوم پزشکی گلستان تاکید کرد و افزود: مال ماست.

به گفته گل فیروزی، ولایت گلستان فقیرترین استان محسوب می شود.

گفته شده است؛ در این مراسم از رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش تجلیل شد و دانشگاه علوم پزشکی گلستان معرفی شد.

انتهای پیام