بین المللی

گزارش توئیتری ظریف از نشست مجازی با وزرای خارجه کشورهای عضو برجام

به گزارش ماه نیوز ، ظریف در توییتر خود نوشت:

در جلسه وزرای اعضای باقی مانده در برجام ، من بر نکات زیر تأکید کردم:

1- این آخرین فرصت برای نجات بورژوازی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی است.

2- آمار روابط تجاری ایران و اروپا در سال های 2019-2014 ثابت می کند که اتحادیه اروپا و سه کشور عضو اروپایی شورای امنیت سازمان ملل متحد تعهدات خود را تحت شورای امنیت سازمان ملل نقض جدی کرده اند.

3- سه کشور عضو برجام در اروپا در آسیب جدی که به ایرانیان وارد شده شریک ایالات متحده هستند.

4- برنامه مندرج در برجام از خود قرارداد جدا نیست. تجدید امکان پذیر نیست

ما سلاح ها و بحران های منطقه ما عمدتا از ایالات متحده و سه کشور عضو اروپایی شورای امنیت سازمان ملل وارد می شود. در همان زمان ، ما یک تصمیم جمعی گرفتیم که این موارد را از برجام کنار بگذاریم.

6. “دموکراسی ها” نمی توانند از ایران بخواهند قطعنامه پارلمان را نقض کند.

و آخرین نکته مهم:

7- همه باید به اجرای م ofثر برجام برگردند. هر زمان ایالات متحده و هر سه کشور اروپایی وظایف خود را داشته باشند [ذیل برجام] ایران بلافاصله اقدامات درمانی خود را در واکنش به خروج غیرقانونی ایالات متحده و نقض فاحش سه کشور اروپایی از سر خواهد گرفت.

مردم ایران باید اثرات رفع تحریم ها را تجربه کنند.

لازم به ذکر است که وزرای امور خارجه برجام در بیانیه مشترکی بر اجرای قطعنامه 2231 تأکید کردند: “وزرا احتمال بازگشت احتمالی ایالات متحده به برجام را مورد توجه قرار داده و برای رسیدگی به این موضوع ابراز آمادگی کردند.” آنها نگاه مثبتی داشتند و بر تلاشهای مشترک تأکید کردند. (اینجا)

311311