عمومی

گزارش رویترز ازهرج و مرج در انگلیس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ماه نیوز ،

رویترز گزارش داد: بحران سوخت در بریتانیا ادامه دارد و رانندگان خودروهایی که ساعت ها در اتومبیل سوار شده اند به آرامی عصبانی می شوند و مشغول فعالیت های ضد اجتماعی و خطرناک می شوند.

پس از یک هفته هرج و مرج که در آن شاهد رانندگان با عجله برای پر کردن خودروهای خود از مونوکسید کربن بودیم و پس از برخورد وحشتناک در پمپ بنزین ها و ذخیره بنزین در بطری های آب ، بسیاری از پمپ بنزین ها در انگلیس هنوز بنزین ندارند.

دلیل این پدیده کمبود شدید رانندگان کامیون و تأثیر آن بر زنجیره تامین سوخت در کشور است.

خروج موسوم به “Burgessit” از اتحادیه اروپا به لندن باعث ایجاد هرج و مرج در برخی از مناطق این کشور به دلیل کمبود نیروی کار و شیوع ویروس کرونا شده است. انتقال سوخت و مواد مخدر مختل شده و ذبح دام نگرانی هایی را ایجاد کرده است.

بریتانیا ادعا کرده است که بحران در حال عقب نشینی یا حتی در حال پایان است. اما فروشندگان بنزین می گویند سوخت بیش از 2 هزار جایگاه سوخت امروز تمام شده است و خبرنگاران رویترز در سراسر لندن و جنوب انگلستان گزارش داده اند که ده ها جایگاه سوخت هنوز تعطیل است.