بین المللی

گزافه‌گویی لاپید درباره ایران: این توافق درست نیست

به نوشته تایمز اسرائیل ، ژائیر لایپزیگ ، وزیر خارجه اسرائیل که به مراکش سفر کرده بود ، گفت: “من از توافق حمایت نمی کنم.” به نظر من این توافق منصفانه نیست. من بارها این را گفته ام و هنوز هم می گویم ، اما مشکل این است که من برنامه جایگزینی دریافت نمی کنم.

لیپید در اظهارات خود گفت که بین المللی معتقد بودند که “قبل از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی” برای دستیابی به توافق تلاش خواهد شد.

وی در بخشی دیگر از سخنرانی خود گفت که رژیم برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای با آمریکا و شرکایش در تماس مداوم است.

311311