عمومی

گلستان رتبه اول کشاورزی قراردادی در کشور را دارد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین ، سید جواد ساداتی نژاد پیش از ظهر جمعه پس از دیدار با نماینده دین مبین اسلام در گلستان اظهار داشت: گلستان قطب امنیت غذایی کشور است و در قراردادهای کشاورزی رتبه اول را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: ما در کشاورزی به رسالت خود به خوبی عمل نکرده ایم و مدیون گلستان هستیم.

ساداتی نژاد گفت: زمین شیبدار باید برای احداث باغ به مردم واگذار شود.

وی افزود: تولید در کیشور و گلستان پریشان मंदे हमे ویژگی दर अधित ज़ाद भाष भाष बह सानहा मीएवशुदाष में मेंर दर जीडी दिजिधा बाशिक कैश बह बह सानहा मीएशोदु

وزیر کشاورزی گفت: زمین کشاورزی تا پایان سال باید گواهی شود و تا سال 14.2 کل تداخلات جهاد کشاورزی با منابع طبیعی حذف می شود، البته گلستان در حذف تداخل رتبه یازدهم را کسب کرد که باید کاهش یابد.