استانی

یک هزار و 60 حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود و مسلوب المنفعه شد

به گزارش ماه نیوز از خراسان، غلامرضا ممدوحی با اعلام این خبر افزود: حجم صرفه جویی آب از طریق جلوگیری از اضلافه برداشت چاه های مجاز از طریق نصب کنتور هوشمند به میزان 135 میلیون مترمکعب بوده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 293دستگاه کنتور هوشمند نصب و تعداد 524 دستگاه کنتور هوشمند مانیتورینگ شده است.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به پیاده سازی الگوی مدیریت مشارکتی آب، گفت: از ابتدای سال جاری یک تفاهم نامه مدیریت مشارکتی منعقد شده و تفاهم نامه در شهرستان های درگز و گناباد در مرحله انعقاد است.