اجتماعی

۱۲۷ هزار هکتار از اراضی شمالی گلستان منشأ گردوغبار است/ توسعه بیابان‌زدایی و احیای مراتع

ماه نیوز/ گلستان به گفته مدیر منابع طبیعی و آبزی پروری استان گلستان، سه هزار هکتار از اراضی شمال استان گلستان در حال بیابان شدن است.

عبدالرحیم لطفی با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به گلستان به این خبرنگار گفت: مسائل در اولویت قرار دارد.

وی افزود: خوشبختانه در سفر رئیس جمهور به گلستان این موارد مورد توجه قرار گرفت و برای بهره برداری از آبزی پروری، آبزی پروری، گسترش و حمایت از جنگل ها حدود 2 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد.

مدیر منابع طبیعی و منابع آب استان گلستان با بیان اینکه این تخصیص اعتبار عملیات را می دهد، تصریح کرد: عملیات ما در استان به یک میلیون هکتار می رسد.

لطفی با اشاره به اینکه در استان گلستان نیاز به یک میلیون و 4 هزار هکتار زمین برای عملیات آبیاری و آب شرب وجود دارد، تاکید کرد: ایمنی و آب موضوعی تکاملی است.

وی همچنین به اختصاص یک میلیارد تومان برای احیا و احیای استان گلستان به مدت سه سال اشاره کرد.

مدیر منابع طبیعی و آبزی پروری استان گلستان با بیان اینکه برخی از نقاط استان های پرمحتوا استان کویری منشأ، منشأ و ریزگرد دارند، گفت: گرد و غبار وجود دارد که باید در این نقاط احیا و خاک تجمیع شود.

توجه داشته باشید که برای مقابله با بازنمایی سنوات گذشته با گسترش این اثر گام های خوبی توسط همکاران ما در قبه الصخره و آق قلا برداشته شده است. به این ترتیب اضافه شده است.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود با مجموع 2 میلیارد تومان اعتبارنامه سفر رئیس جمهور به گلستان به صورت صحیح و صحیح محاسبه شود.
انتهای پیام