۱۲۹ مورد زمین خواری در خراسان رضوی رفع تصرف شد

به گزارش ماه نیوز، سرهنگ مجید علی نیا اظهار کرد: این زمین های تصرف شده به ارزش ۶ هزار و ۵۴ میلیارد ریال است که در قالب رفع تصرفات فوری و اجرای احکام در خراسان رضوی انجام شده است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان رضوی بیان کرد: از این تعداد ۱۱ مورد به مساحت ۱۹۳ هزار و ۵۷۵ مترمربع و به ارزش ۶۰۷ میلیارد ریال مربوط به اجرای احکام است.

وی گفت: ۱۱۸ مورد به مساحت پنج میلیون و ۲۱۱ هزار و ۱۵۵ مترمربع و به ارزش پنج هزار و ۴۴۶ میلیارد و ۹۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال مربوط به رفع تصرفات فوری بوده است.

علی نیا بیان کرد: آمار رفع تصرفات فوری و اجرای احکام در خصوص زمین های متصرف شده مزبور در سال ۱۴۰۱ مربوط به ۱۶ شهر از جمله مشهد، طرقبه، شاندیز، سبزوار، نیشابور، تایباد، گلبهار، بجستان، کاشمر، خواف، گناباد، جغتای، قوچان، تربت حیدریه، کلات و بردسکن خراسان رضوی بوده است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان رضوی تاکید کرد: بیشترین رفع تصرفات فوری زمین و اجرای احکام در خراسان رضوی به ترتیب مربوط به طرقبه، شاندیز و مشهد است.

وی گفت: یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان رضوی از زمان تاسیس در سال ۱۳۹۴ تاکنون نسبت به اجرای احکام یا رفع تصرفات فوری ۶۷۳ مورد به مساحت ۱۸ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۹۷۷ مترمربع و به ارزش ۱۹ هزار و ۸۱۱ میلیارد و ۷۲۲ میلیون و ۵۳۸ هزار ریال اقدام کرده است.